뷔페 맛있는 곳

페이지 정보

profile_image
작성자나비 조회 18회 작성일 2020-09-22 11:37:07 댓글 0

본문

[맛객리우/ENG] 리슐랭 서울 뷔페 TOP.5 (SEOUL BUFFET RANKING TOP.5)

맛집 추천. 문의 E-mail. o__o486@naver.com
Instagram. liwoo3073 (인스타그램에서는 영상으로 올리지 못한 맛집 들과 영상 업로드 전 예고편이 업로드 됩니다!)

[MUSIC]
Overseas by Vlad Gluschenko https://soundcloud.com/vgl9
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/oversas
Music promoted by Audio Library


#리슐랭
#서울호텔뷔페
#서울뷔페순위


각국어 번역 자막 제작 :
컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,
CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.
https://www.contentsfly.com
날아라병아리 : 내맘속1등 라센느 플레이버즈는 이번 크리슈마슈에 도전ㅎ
Wonho Baek : 마지막에 커피는 디저트로 따로 나오는건가요???(돈 추가 안해도 핫으로 말입니다)
조은화 : 똑소리 나는 설명과
예쁜영상이 초집중하게 만드네요.
사실 이 중 한군데도 가본적 없지만 이렇게 좋은정보 잘 본 후에 가면 알차고 야무지게 잘 먹겠죠?
더 멋진 내용 기대할게요~~^^
Ballin Corvette : 플레이버즈 좋네요 질 좋은 영상 감사합니다.
인간관계론 : 아리아가 짱임
토론배틀tv : 내가맛본최악의 뷔페가 더마켓키친 이걸 왜올린건지
아리 : 메리어트에서 언급되는 탄산수는 추가요금을 지불하신건가요ㅎㅎ?
최진호 : 말하는게 너무 이뻐서 구독누름
한재하 : JW 메리어트 플레이버즈 대게는 찐 대게 맞나요? 다른데서 최근 사진 보니 차가운거 같아서 혹시 그사이 바뀐게 아닌가 해서요
감정기복 : 이영상보고 플레이버즈 바로 예약햇네여 남편이랑 저랑 입맛이 달라서 항상 문제였는데 해산물과 고기 전부 만족 시켜줘서 맘에드네여 좋은영상 감사합니다

진짜 맛있는 뷔페 지점 추천! 여기만 가자! 서울 경기권 뷔페 추천

애슐리 쿠우쿠우 원래 별로 안좋아하는데, 요 지점들은 대박 지점입니다. !! 쵝오!
Kraus kim : 쿠우쿠우는 성남본점이 제일 낫다던데?
doc walk : 도촌 푸릴리는 작년 여름에 없어 졌습니다.
KUN쿠니 : 애슐리 여의도점 맛있습니다 저도 애슐리 여러곳 다녀봤지만 여의도점이 잴맛있는것 같더라고요 굿 추천
이은주 : 구글링해서 소개하냐? 직접 가서 찍어야지 입만터네 ㅉㅉㅉㅉ
이명섭 : 영상 본 시간이 아깝네요 돌려주시겠어요 ?
쏘쏘 : 야탑역 쿠우쿠우 위생상태 진짜 엉망이고 맛도 더럽게없다고 동네에서 유명한데 뭔소리지 ..ㅋㅋㅋ 한번 갔엇는데 쿠우쿠우중에서도 최악이었음 가지마셈

+최근에갔음 한달전
백승민 : 걍 야탑홍보ㅋㅋ
복끈밥 : 지점을 몇개 가봤는지 알려줘야 신뢰가 갈거같네요!
킹갓져니 : 목에 키스마크있어요(부끄)
韓国の高校生 松野 一誠 : 상봉점 쿠우쿠우 맛있어요.

가성비호텔뷔페는 과연 어떨까 ?!/130가지의 음식 What kind of food / hotel buffet/The garden kitchen

가정의달 5월을 맞아 리버사이드 가든키친에 초대 되어 영상을 제작하게 되었습니다 .이번에 리버사이드에서 여러모로 할인 이벤트를 진행하고 있다니 관심있게 봐주세요

더리버사이드호텔


서울 서초구 강남대로107길 6 본관1층

\r
가격표 참조 http://naver.me/GBDHXiKq


#호텔뷔페 #가성비뷔페 #더가든키친 #가로수길맛집 #모임회식장소 #데이트코스I was invited to Riverside Garden Kitchen for Family Month May and made a video.I heard Riverside is holding a discount event in many ways, so please take note of it.

The Riverside Hotel


Sixth Main Building, Gangnam-daero 10-7-gil, Seocho-gu, Seoul, 1st floor

\r
See price list http://naver.me/GBDHXiKq迎来家庭之月5月,邀请到Liberside Garden Kitchen制作了视频。此次在Reverside进行多方面的打折活动,敬请关注。

道利佛酒店


首尔瑞草区江南大路一零七街六本馆一楼

\r
参考价格表 http://naver.me/GBDHXiKq
家庭の月、5月を迎え、リバーサイドガーデンキッチンに招待され、映像を制作することになりました。今回、リバーサイドで色々と割引イベントを行っているので、ご関心をお寄せください。

ザ·リバーサイドホテル


ソウル瑞草区江南大路107キル6本館1階

\r
価格表参照 http://naver.me/GBDHXiKq
Tháng 5 của tháng gia đình, tôi được mời đến Riverside Garden Kitchen để sản xuất.Lần này ở Riverside có rất nhiều sự kiện giảm giá nên mong các bạn quan tâm theo dõi nhé

khách sạn Duriverside


Tầng 1 của trụ sở chính số 6 đường Gangnam-daero 107 đường, Seocho-gu, Seoul

\r
Tham khảo bảng giá http://naver.me/GBDHXiKqTháng 5 của tháng gia đình, tôi được mời đến Riverside Garden Kitchen để sản xuất.Lần này ở Riverside có rất nhiều sự kiện giảm giá nên mong các bạn quan tâm theo dõi nhé

khách sạn Duriverside


Tầng 1 của trụ sở chính số 6 đường Gangnam-daero 107 đường, Seocho-gu, Seoul

\r
Tham khảo bảng giá http://naver.me/GBDHXiKq
모찌모해?바둑이랑 놀아 : 메인이 없이 사이드메뉴들만 많은 느낌이네요 . 가격도 어중간하고 매뉴도 어중간하고..

그래도 La갈비 맛있으면 회를 못먹는 나는 호. La갈비 없었다면 차라리 올반이나 자연별곡같은데가 더 호일듯..
조용한게임방송 : 발렛비용은 개 웃기네요...ㅋㅋㅋㅋ 내가 주차해도 되는데 헛돈 나가는거...
이성호 : 왜 자꾸 님 방송만 나타나는거죠? 오늘 벌써 일곱번째`~ㅋㅋ 리버사이드 호텔 과거 물좋은 나이트여서 가봣던곳^^
다람즤 : 이놈의 음식리뷰들은 얼굴은 공개안하네
뭘믿고 보지?
사차원 : 우레가 다가오는 풍우를 알려주니 가축들도 다가옴을 아느니라
욥기 36장33절

2020년 들어.."아프리카서 코끼리 떼죽음"

동물들은 지진.전쟁.재난을 미리 감지하고 반응한다

대 환난이 임박했음을 느낀 동물들이 세계 곳곳에서 이상 행동을 보이고 있다

마태복음24장21절
그 때에 큰 환난이 있겠음이라 창세로부터 지금까지 이런 환난이 없었고 후에도 없으리라
Annie : 잘봤습니다. 움움..근데 쓸데없는 효과음이 너무 많은 것 같아요! 정보 감사해용
러블리찌니 : 다~~쓸어버렷!!ㅋㅋㅋ재밌네용
이수박 : 광고 리뷰 믿거
주부배우 리뷰 tv : 오픈할때 너무 재미 있어요 잘보고 구독하고 갑니다
백성준 : 예약해야만 들어갈수 있나요? 예약안하고 가서 현장결제하려면 못들어가나요?

... 

#뷔페 맛있는 곳

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 1,573건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.travelrm.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz